Telefoongesprek opnemen

Telefoongesprek opnemen? We denken er nooit over na, maar we voeren ontelbare telefoongesprekken in ons leven. Willen we iemand spreken, direct een reactie of snel iets vragen, dan werkt immers de telefoon nog altijd een stuk sneller dan modernere communicatiemiddelen. Voordat de telefoon was uitgevonden, communiceerden we, behalve face-to-face, voornamelijk per brief. Het was dan even wachten voordat je antwoord kreeg, maar je had wel duidelijk op papier wat de ander jou wilde laten weten, en andersom. Bij een telefoongesprek is dat in principe niet zo. We bespreken van alles, maken ook afspraken met elkaar, maar achteraf weten we nooit precies wat er is gezegd, althans niet meer in de exacte bewoordingen. Dat wordt echter anders als we een telefoongesprek opnemen.

Trainingsdoeleinden

U hebt de uitdrukking vast vaker gehoord: dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Wat dat precies betekent, is nooit helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat managers de medewerker achteraf feedback geven op de door hen gevoerde gesprekken. Het kan ook dat ze uw gesprek gebruiken voor het trainen van nieuwe medewerkers. Maar het is niet onmogelijk dat op die manier ook wordt vastgelegd wat de medewerker u wel of niet heeft toegezegd. Hoe dan ook: u weet bij die mededeling dat het gesprek dat u op dat moment gaat voeren kan of zal worden opgenomen en dus kan worden teruggeluisterd. Dat kan in uw voordeel werken, maar ook in uw nadeel zijn.

Zelf een telefoongesprek opnemen

U kunt ook zelf besluiten om een telefoongesprek op te nemen, als u bijvoorbeeld als ontevreden klant een leverancier gaat bellen en vastgelegd wil hebben wat hij zegt. Mocht hij later terugkrabbelen, dan kunt u hem altijd wijzen op de eventueel eerder gedane toezegging. Het is wel zo netjes om dit aan het begin van het gesprek te melden (ik wil dit gesprek graag opnemen), maar dat bent u niet verplicht. Als u het wel doet, hebt u immers kans dat de leverancier behoedzaam is met zijn woorden, minder zegt dan hij anders zou doen en u daardoor alsnog niet krijgt gedaan waar het u om te doen was.

Herinneringen maken

Er zijn natuurlijk ook nog veel persoonlijkere redenen om een telefoongesprek op te nemen. Stel dat één van uw ouders (of een andere naaste) erg ziek is. U bent kortgeleden nog op bezoek geweest en besluit om diegene weer eens te bellen. Het zou zo maar één van de laatste keren kunnen zijn. Hoe fijn is het als u nog eens de stem van diegene kunt horen als diegene niet meer onder ons is? Natuurlijk gaat het dan maar om een opname van een telefoongesprek en misschien doet het gesprek niet echt ter zake, maar de stem is wel die van uw dierbare overledene. Waarschijnlijk heeft u er de eerste tijd helemaal geen behoefte aan, omdat het dan nog te pijnlijk is. Maar na verloop van tijd bent u blij dat u die opname nog heeft. Langzaam maar zeker zult het grote verlies een plekje kunnen geven.

(klein)kinderen opnemen

Gelukkig zijn er ook leukere redenen om een telefoongesprek op te nemen. Als bijvoorbeeld uw kleinkind belt om met u te kletsen, dan vormt die opname een leuke herinnering voor later. Hoe leuk is het om dat later aan uw kleinkind te laten horen als het een paar jaar ouder is? Vaak zijn het grappige korte gesprekken maar hoe grappig is het om het later nog eens weer te horen!

Politie opnames

De politie is in sommige gevallen ook bevoegd om telefoon gesprekken af te luisteren en op te nemen. Dat geldt echter alleen als diegene verdachte is van een ernstig misdrijf, en tevens als de rechtsorde mogelijk gevaar loopt. Bij dat laatste moet u denken aan bijvoorbeeld de situatie dat de politie zeer serieuze tips heeft gekregen over mogelijk geplande aanslagen. Uiteraard kan de politie dit alleen als bewijs doen gelden als de gesprekken behalve afgeluisterd ook zijn opgenomen.