Voorwaarden

Wat is het doel van commentaren op deze website? Commentaren dienen tot het delen van ervaringen met telefoonnummers, zowel met storende (vooral telemarketing, marktonderzoeken), als met handige (bvb. koeriers, diensten en dergelijke). Het is niet bedoeld om de telefoonnummers van natuurlijke personen te commenteren.

Wie mag commentaren bij de telefoonnummers toevoegen?

Alleen personen ouder dan 16 jaar kunnen de commentaren toevoegen. Alle personen moeten de voorwaarden voor het schrijven van commentaren opvolgen.

Hoe gaan wij met commentaren om?

Wij behouden ons het recht om de commentaren te verwijderen of wijzigen en dit vooral om kwaliteitsredenen. De meest voorkomende reden om het wijzigen of het verwijderen van het commentaar is overtreding van voorwaarden voor het schrijven van commentaren.

Het opzoeken van ongeschikte commentaren gebeurt op verschillende manieren:

 • Geautomatiseerd: voortdurend verbeteren wij het systeem van detectie van de commentaren verdacht van overtreding van de voorwaarden
 • Willekeurige controle van de commentaren voornamelijk handmatig
 • Terugkoppeling van de gebruikers, welke de verdachte commentaren aanmelden

Reglement voor het schrijven van commentaren

Commentaren gepubliceerd op website uitdrukken de meningen van de gebruikers van de website, niet van de beheerder, die geen verantwoordelijkheid van hun inhoud neemt. Niettemin willen wij geen ruimte aan vulgariteiten, beledigingen en andere ongeschikte inhoud geven. Wij doen moeite om ons forum inhoudelijk, informatief en beschaafd te houden.

Wij zullen niet tolereren tot aanzetten van haat, minderheden, enkelingen of groepen bewoners, vooral op grond van nationaliteit, ras en godsdienst. Vulgaire en obscene bijdragen worden verwijderd.

Het is verboden om opinieforum te misbruiken tot verspreiding van advertentie, spam, openbaarmaking, reproduceren, bijdragen of links, die geen verband houden met het thema van deze website.

Het is ook niet toegestaan om herhaaldelijk hetzelfde commentaar in te voeren. Ook is verboden om zich tijdens chatten voordoen als iemand anders.

Auteur van het commentaar verplicht zich, dat hij/zei geen commentaar/reacties publiceert wat is of lijkt op:

 • Persoonlijke gegevens volgens de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wbp, AVG)
 • Vulgarismen, kwetsend en agressief gedrag
 • Commentaar over etniciteit, ras, nationaliteit of geloofsgemeenschap
 • Seksistisch, beledigend of obscene gedrag
 • Aanzet tot het plegen van misdaad of andere strafbare feiten
 • Illegale content, verwijzingen naar illegale activiteiten
 • Spam, plaatsen van links of anderszins
 • Overtreding van copyright, trademark en (algemene)voorwaarden
 • Propagandist, politieke meningen
 • Wat als hoax beschouwd kan worden
 • Vreemde talen anders dan deze website

Indien deze voorwaarden nagekomen worden, behouden wij het recht om een bepaalde gebruiker de mogelijkheid te beperken danwel te wijzigen en/of om de commentaren toe te voegen of hem/haar de toegang tot deze website te verbieden.

Geldigheid van deze voorwaarden
De website eigenaar van deze service behoudt zich het recht om de voorwaarden te wijzigen zonder enige aankondiging.